Barbara Shabibi er uddannet og har arbejdet 4 år i Iran som tandlæge.
Barbara har bestået alle danske prøver med glans - også sprogprøver på højeste niveau. Hun startede hos os 1 feb 2017.